Algemene voorwaarden

  1. Oefentherapie Mensendieck Amstelveen kunt u telefonisch bereiken op nummer 020-6452320. Indien het niet mogelijk is om de telefoon op te nemen kunt u een bericht met uw naam en telefoonnummer inspreken. U wordt dan zo snel mogelijk teruggebeld. Ook kunt u een e-mail sturen naar info@oefentherapiemensendieck-amstelveen.nl 
  2. Indien u zich wil aanmelden voor oefentherapie Mensendieck Amstelveen kunt u ook gebruikmaken van het contact formulier op de website.
  3. Behandeling vindt uitsluitend op afspraak plaats.
  4. Indien u om medische redenen niet naar de praktijk kunt komen kan uw behandeling ook bij u thuis plaatsvinden. U dient dan wel in een straal van maximaal 3 km vanaf de praktijk te wonen. Dit i.v.m. de reistijd naar u toe.
  5. Indien u een afspraak niet na kunt komen dient u die tenminste 24 uur van te voren telefonisch of per e-mail af te zeggen. Bij te laat afgezegde afspraken wordt het verzuimtarief  bij uzelf in rekening gebracht. U kunt deze factuur niet bij uw zorgverzekeraar indienen.
  6. Bij uw eerste bezoek dient u uw legitimatie en zorgpas mee te nemen. Daarnaast is het fijn als u een grote handdoek meeneemt en makkelijk zittende kleding draagt.
  7. Mocht uw adres of verzekering wijzigen dan gaarne zo spoedig mogelijk doorgeven.
  8. Oefentherapie Mensendieck wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering. U dient zelf te controleren hoeveel behandelingen vanuit uw verzekering vergoed worden. Indien u hetzelfde kalenderjaar al oefentherapie/ fysiotherapie heeft gehad dient u dat zelf bij te houden. Heeft u geen recht meer op vergoeding dan komen de behandelingen voor uw eigen rekening. U ontvangt de factuur via uw e-mailadres.
  9. Het ingestelde behandelprotocol is niet afhankelijk van het aantal behandelingen dat uw verzekering vergoed.
  10. De factuur dient u binnen 14 dagen op het vermelde bankrekening te betalen. Indien er betalingsproblemen zijn kunt u in overleg de factuur gespreid betalen.

 

In het privacy statement onderaan de website kunt u lezen hoe we met uw persoonlijke gegevens omgaan.