Kwaliteit, privacy en klachtenprocedure

Als oefentherapeut ben ik lid van de VvOCM (Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck) en geregistreerd in het Kwaliteitsregister voor Paramedici.

Francis Sieverding
Kwaliteitsregister Paramedici: 69900918093 kwaliteitsregisterparamedici
Kamer van Koophandel: 34349702

Privacy

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden, ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft een organisatie, die met persoonsgegevens werkt, bepaalde plichten en heeft degene van wie deze gegevens zijn bepaalde rechten.
Oefentherapie Mensendieck Amstelveen werkt volgens de WGBO. (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst) In deze wet worden privacy en omgaan met persoonsgegevens m.b.t. de zorg tussen patiënt en zorgverlener geregeld. De wet is vooral gericht op het verbeteren van de positie van de patiënt. Er worden meer eisen gesteld ten aanzien van informatie, toestemming en inzage. De wet gaat uit van een vertrouwensrelatie waarin patiënt en oefentherapeut op basis van gelijkwaardigheid zoveel mogelijk samen overleggen en beslissen. Voor meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kwaliteit-van-de-zorg/wet-kwaliteit-klachten-en-geschillen-zorg

Klachtenprocedure

Oefentherapie Mensendieck Amstelveen heeft als doel zo goed als mogelijk te voldoen aan uw hulpvraag. Wanneer u niet tevreden bent over bepaalde zaken kunt u dit eerst met de oefentherapeut bespreken. Mocht de onvrede hiermee niet verholpen zijn dan wijzen wij u graag op de mogelijkheid van het volgen van de klachtprocedure.