Vergoedingen

Volwassenen 18 jaar en ouder

Oefentherapie Mensendieck wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Deze loopt uiteen van 3 zittingen per jaar tot onbeperkt. Hoeveel u vergoed krijgt vanuit uw aanvullende verzekering kunt u terugvinden in de polisvoorwaarden van uw verzekering.

Kinderen tot 18 jaar

Kinderen tot 18 jaar krijgen 18 behandelingen vergoed vanuit de basisverzekering. Dit gaat niet ten koste van het eigen risico. Indien er meer zittingen nodig zijn dan worden deze vergoed vanuit de aanvullende verzekering.

Chronische aandoeningen

Staat uw klacht op de chronische lijst fysiotherapie dan vindt er volledige vergoeding plaats vanuit de basisverzekering vanaf de 20e zitting. Indien u een aanvullende verzekering heeft worden de eerste 20 zittingen of een deel daarvan vanuit de aanvullende verzekering vergoed. Daarna wordt in het eerste jaar het eigen risico aangesproken (indien dit eigen risico niet al verbruikt is door specialistische zorg/ medicatie). Welke chronische aandoeningen in aanmerking komen voor deze vergoeding is vastgesteld door het Ministerie van Volksgezondheid. Dit kunt u nagaan bij uw verzekering.

Overeenkomst met zorgverzekeraars

Oefentherapie Mensendieck Amstelveen heeft met alle zorgverzekeraars een contract. Ga bij uw verzekering na hoeveel zittingen er worden vergoed. Let hierbij ook op het aantal zittingen fysiotherapie/oefentherapie die u dit jaar heeft gehad. Bij sommige verzekeringen is de vergoeding het totaal aantal zittingen oefentherapie en fysiotherapie samen.
Op de website van Independer kunt u ook vinden wat wel/niet vergoed wordt door uw verzekering.

Oefentherapie Mensendieck Amstelveen heeft met alle zorgverzekeraars een contract.

Tarieven

Indien u niet (meer) in aanmerking komt voor vergoeding vanuit uw basis of aanvullende verzekering gelden onderstaande tarieven.

Heading #3
Behandeling oefentherapie Mensendieck
€ 37,00
Behandeling oefentherapie Mensendieck aan huis
€ 49,00
Behandeling oefentherapie Mensendieck in instelling
€ 49,00
Intake/anamnese en onderzoek na verwijzing
€ 46,50
Screening, intake/anamnese en onderzoek bij directe toegankelijkheid
€ 51,00
Eenmalig oefentherapeutisch onderzoek
€ 62,00
Verzuimtarief
€ 30,00